Parkeerverbod aanvragen

⚠️ Opgelet: Stad Gent en verschillende andere steden en gemeenten verhuren zelf geen parkeerborden. De parkeerborden huurt u bij ons. Wij brengen al het papierwerk voor de parkeervergunning voor u in orde. De aanvraag moet minstens 10 tot 14 werkdagen op voorhand ingediend worden ⚠️

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod Stad Gent (gratis)

U stuurt ons volgende gegevens door:

  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Adres waar de parkeerborden geplaatst moeten worden
  • Data + uren parkeerverbod
  • Wat u precies wenst te plaatsen (bestelwagens, verhuislift, container…)
  • Reden parkeerverbod (verhuis, levering, renovatie…)

De aanvraag voor de parkeervergunning is gratis. Bezorg ons bovenstaande informatie minstens 10 tot 14 werkdagen op voorhand zodat u tijdig in het bezit bent van een geldig parkeervergunning.

📩 Aanvraag en huur parkeerborden: liselotte@parkeerbordenhuren.be📩

Klik hier om een set parkeerborden te reserveren

Is de aanvraag van een tijdelijk parkeerverbod altijd gratis?

Ja. De aanvraag van het parkeerverbod is gratis. Let op: er zijn bepaalde firma’s die een bedrag in rekening brengen om de parkeervergunning in orde te brengen bij uw stad of gemeente. Een tijdelijk parkeerverbod aanvragen is altijd gratis. De stad of uw gemeente kan wel kosten in rekening brengen wanneer u betalende parkeerplaatsen wenst in te nemen.

Hoelang op voorhand moeten de parkeerborden er staan?

De parkeerborden moeten er minimum 48u op voorhand staan. De nummerplaten van de geparkeerde wagens moet u ook min. 48u op voorhand doorgeven aan de politie. In het geval dat er wagens geparkeerd staan op de dag van verhuis / levering komt de politie deze wegtakelen. Wanneer de parkeerborden er niet tijdig staan, worden de wagens ook niet weggetakeld. U bent dus zelf verantwoordelijk om tijdig een set parkeerborden te reserveren en de nummerplaten door te geven aan de politie.

Wat moet ik dan als ik te laat ben met het aanvragen van mijn parkeervergunning?

Een parkeerverbod moet 10 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Indien u te laat bent, neemt u zo snel mogelijk contact op met uw stad (Gent: 09 266 79 90 elke werkdag bereikbaar tussen 9u-12u en 14u-16u) of gemeente om te bekijken of de vergunning nog op tijd afgeleverd kan worden. Bij een laattijdige aanvraag is het niet gegarandeerd dat u nog op tijd in het bezit bent van een geldige vergunning.

Mag ik parkeerborden plaatsen zonder parkeervergunning?

Neen. Indien u toch parkeerborden plaatst zonder parkeervergunning dan loopt u het risico op een inbeslagname van de parkeerborden door controleurs van de stad of gemeente. Daarnaast kan u ook nog een gasboete krijgen. Wanneer u bij ons reserveert, gaan wij er dan ook vanuit dat u een parkeervergunning aangevraagd heeft of dit door ons in orde laat brengen.

Vanaf mei 2019 worden er ook stickers op de ‘onvergunde parkeerborden’ geplaatst zodat bestuurders de parkeerborden mogen negeren.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier hier in!