Verkeersbord uitgezonderd laden en lossen | werfsignalisatie Gent