Verkeersbord A13 - uitholling weg | Parkeerborden en werfsignalisatie Gent