Verkeersbord A13 - uitholling weg of ezelsrug | Werfsignalisatie