Verkeersbord A49 - de openbare weg kruist met de tramsporen