Privacybeleid

Parkeerborden en werfsignalisatie Gent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verkeersborden en werfsignalisatie Gent verwerkt persoonsgegevens op de website in de verwerking van de binnengekomen invulformulieren. Deze gegevens worden met zorg verwerkt en beperkt bewaard volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er worden op de website geen social media plugins gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Binnen de website worden er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsdoelen en grondslag

Als grondslag voor de bovenstaande verwerking gebruiken wij gerechtvaardigd belang. Hierbij wordt bij iedere verwerking het belang afgewogen tegen onderdelen zoals:

  • Duidelijkheid
  • Doelbinding
  • Opslagbeperking & gegevensminimalisatie
  • Juistheid
  • Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (CIA)

De doelen waarop wij de gegevens verwerken vanuit de website zijn:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen de website wordt er geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Verkeersborden en werfsignalisatie Gent  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Standaard hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar voor de binnengekomen contactgegevens. Hiermee zijn we in staat om u zo goed mogelijk te voorzien van de gewenste informatie en opvolging. Indien deze informatie groeit tot een klantenfiche zal de bewaartermijn oplopen tot de duurtijd van het contract + post contractuele data.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verkeersborden en werfsignalisatie Gent verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verkeersborden en werfsignalisatie Gent gebruikt alleen functionele cookies. Verkeersborden en werfsignalisatie Gent maakt geen gebruik van analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Verkeersborden en werfsignalisatie Gent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verkeersborden en werfsignalisatie Gent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@parkeerbordenhuren.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of de dikste pagina van uw paspoort is voldoende. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verkeersborden en werfsignalisatie Gent  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze GDPR verantwoordelijk via het emailadres info@parkeerbordenhuren.be