Vergunning tijdelijk parkeerverbod

Let op: Stad Gent heeft – net zoals Brugge, Aalst, Zwijndrecht, Leuven… en nog andere verschillende andere steden en gemeenten – geen eigen verhuurdienst voor het verhuur van tijdelijke parkeerverbodsborden of werfsignalisatie. U staat zelf in voor het tijdig huren van de nodige parkeerborden en werfsignalisatie. Reglementaire signalisatie dient zelf gehuurd en geplaatst te worden volgens de vergunningsvoorschriften. Informeer je op voorhand bij je eigen stad of gemeente.

🚧  Kan ik al een set parkeerborden huren voor aanvraag vergunning / in afwachting van mijn vergunning? En welke type borden huur ik dan?

Zeker! Het is aangeraden om ruim op tijd de nodige verkeerssignalisatie te huren.

  • Verhuiswagen, verhuislift, kleine camionette, container, personenwagen verhuis: type E1
  • Werfwagen, grotere vrachtwagen: type E9c
  • Chapewagen, wagens overzijde straat mogen ook niet parkeren (doorgaand verkeer garanderen): type E3 

Controleer bij ontvangst van de vergunning ook altijd het type vergunde parkeerborden. Indien blijkt dat er toch (uitzonderlijk) een ander type vergund is, laat het ons op voorhand weten en we wijzigen kosteloos het type gehuurde parkeerborden. Wanneer je de vergunning door ons in orde laat brengen dan controleren we je vergunning ook steeds van zodra deze bij ons toekomt.

🚧  Kunnen jullie mij helpen bij de aanvraag van de vergunning en administratie bij de gemeente en/of stad?

Dat kan uitsluitend indien we je bestelling op tijd ontvangen hebben. De meeste steden en gemeenten hebben een minimale verwerkingstermijn voor het afleveren van een vergunning:

  • Minstens 15 werkdagen voor het afleveren van een vergunning voor een standaard parkeerverbod
  • Minstens 21 tot 30 werkdagen voor het afleveren van een vergunning voor een grotere inname (vb. mobiele kraan, steiger…)

De termijn van 15 dagen voor het afleveren van een standaard parkeerverbod start pas op wanneer de stad / gemeente over alle nodige gegevens beschikt. Is je aanvraag onvolledig? Dan zal je verwerkingstermijn helaas ook verlengd worden. Het is van groot belang om een aanvraag zo nauwkeurig mogelijk in te dienen.

Hou rekening met feestdagen en collectieve sluitingen van stad-en gemeentebesturen. De verwerkingstermijn wordt in dit geval verlengd. Wij komen in geen geval tussen bij laattijdige aanvragen. Spoedvergunningen dien je zelf te regelen met je stad of gemeente. Je kan uiteraard wel nog signalisatie bij ons huren.

Opgelet: wanneer je stad of gemeente het nodig acht om voor complexere situaties een signalisatie-en omleidingsplan toe te voegen bij de aanvraag voor de vergunning dan is dit steeds betalend. Wij kunnen de nodige plannen uittekenen (indien nodig) en meesturen bij de aanvraag. We brengen je – wanneer de stad of gemeente hier naar vraagt uiteraard eerst op de hoogte. Voor een standaard inname (gewoon parkeerverbod verhuis, levering, container) is dit in 99% van de gevallen niet nodig.

🚧  Wanneer heb ik een vergunning voor een tijdelijk parkeerverbod nodig?

Bij het innemen van openbaar domein voor bijvoorbeeld een verhuis, levering, renovatiewerken, een evenement etc. heeft u altijd een geldige vergunning nodig. Zonder geldige vergunning riskeert u een inbeslagname van de verkeersborden, een gasboete en komt de politie niet optreden in geval van fout geparkeerde wagens tijdens de duur van het parkeerverbod.

🚧  Wanneer ontvang ik mijn vergunning?

Van zodra wij je bestelling ontvangen, dienen wij jouw aanvraag voor een vergunning in bij de stad of gemeente. Je ontvangt de vergunning voor de start van je verhuis / werkzaamheden in je mailbox. Reken op minstens 15 werkdagen. Door grote drukte bij vb. Stad Gent is de kans groot dat de termijn voor het afleveren van de vergunning verlengd wordt. We raden je aan om zo snel mogelijk je aanvraag door te geven. Zorg er ook voor dat je ons alle noodzakelijke gegevens doorgeeft zodat wij jouw aanvraag zo gedetailleerd mogelijk kunnen indienen.

🚧  Hoeveel kost een vergunning voor een tijdelijk parkeerverbod?

Indien je bij ons huurt dan is de aanvraag voor de vergunning volledig gratis. Eventuele toeslagen en belastingen die voor bepaalde werkzaamheden / innames aangerekend worden door de stad of gemeente zijn steeds ten laste van de klant.

🚧  Kan ik parkeerborden en werfsignalisatie huren bij mijn stad of gemeente?

In de meeste steden en gemeente (zoals o.a. Stad Gent) is het niet mogelijk om parkeerborden en/of werfsignalisatie te huren. Wij beschikken over een ruim assortiment reglementaire parkeerverbodsborden en werfsignalisatie conform SB250.

🚧  Kan ik mijn vergunning verlengen?

Dit kan mits je de verlenging minstens 7 werkdagen op voorhand doorgeeft aan stad of gemeente. Wanneer wij de vergunning voor jou aangevraagd hebben, kunnen wij ook een verlenging voor je aanvragen. Het is uiteraard ook mogelijk om de huur van je nodige parkeerborden / werfsignalisatie bij ons te verlengen.

🚧  Hoeveel kost de huur van een set parkeerborden of een signalisatiepakket om mijn werf reglementair te signaleren? 

De prijzen voor het huren van parkeerborden en werfsignalisatie kan je hier online zelf simuleren. Voor grotere of complexere innames kan je via mail (info@parkeerbordenhuren.be) een persoonlijke offerte opvragen. Professionals genieten bij ons ook van extra voordelige tarieven. Een vraag? Bekijk dan zeker onze pagina met veelgestelde vragen. De kans is groot dat je het antwoord hier al kan terugvinden.