Verkeersbord C31b - verboden rechts af te slaan | Werfsignalisatie