Verkeersbord F fietsers uitwijken naar links | Werfsignalisatie Gent