Overzicht tijdelijk parkeerverbod stad Gent

Tijdelijk parkeerverbod Gent

Overzichtskaart tijdelijke parkeerverboden

De Stad Gent toont alle vergunde, tijdelijke parkeerverboden, die langer dan 5 dagen duren, op een interactieve kaart.

Op het grondgebied van de Stad Gent zie je vaak tijdelijke parkeerverbodsborden opduiken. Hierdoor zijn parkeerplaatsen voor een bepaalde periode onbeschikbaar, wat voor hinder kan zorgen. Nochtans staan die borden er met een reden. Ze zijn noodzakelijk in het kader van:

* bouwwerven
* nuts-, en/of wegenwerken
* evenementen
* vlotte doorgang voor de brandweer of De Lijn bij * omleidingen
* reinigingsacties van IVAGO
* …

Vragen? Raadpleeg de interactieve kaart.
Zie je parkeerverbodsborden in je buurt, die voor meer dan vijf dagen gelden en heb je hier vragen over? Voortaan kun je op onderstaande interactieve overzichtskaart deze parkeerverboden raadplegen. Hier kan je de interactieve kaart bekijken: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/overzichtskaarten/overzichtskaart-tijdelijke-parkeerverboden

Meer informatie

D1 verkeersbord huren

D1 verkeersbord
verhuur D1 verkeersbord

Verhuur D1 borden met pijl links of rechts. Er komt een verhuislift of container op het voetpad te staan? Verwittig de voetgangers, fietsers en wagens door een D1 verkeersbord te plaatsen. Dit staat aangegeven in uw vergunning van de stad of gemeente. D1 borden moeten er altijd staan om de weggebruikers te verwittigen van de situatie.

Meer informatie of reservaties? info@parkeerbordenhuren.be

Sticker tegen onvergunde parkeerborden

De stad ziet steeds vaker onvergunde borden om parkeerplaatsen vrij te houden. Bij een controle van vandaag bleek 50% van alle ingenomen parkeerplaatsen niet vergund te zijn. Daarom zal de stad voortaan illegale parkeerborden beplakken met een sticker. “Als er zo’n sticker op het bord hangt mag men het bord negeren, maar neem toch maar een foto voor de zekerheid.”

Wie een stuk van de openbare weg wil innemen heeft daar in Gent een vergunning voor nodig. Die vergunning wordt in maximaal tien dagen afgeleverd en er is zelfs spoedprocedure om die vergunning binnen 48 uur te krijgen. Steeds meer Gentenaars doen echter die moeite niet. Ze plaatsen wel de borden maar laten de vergunning achterwege. De stad wil daar nu strenger tegen optreden.

Controleurs en toezichters van de Afdeling Innames Publieke Ruimte zullen de straat op gaan. Ze kunnen de vergunning in elke straat checken. Foutieve borden draaien ze om en ze brengen een sticker aan met de boodschap ‘Deze signalisatie is niet vergund, gelieve meteen te verwijderen’. Wie de borden toch laat staan riskeert niet alleen een GAS-boetes maar ook een factuur voor het verwijderen van de borden.

“Als men als automobilist zo’n bord met een sticker aantreft dan mag men die borden negeren. Er mag dus wel geparkeerd worden”, legt Michiel Bonte van de dienst Innames Publieke Ruimte uit. “We raden de mensen wel aan om een foto te nemen van de borden en de auto. Als er dan toch een pv zou opgemaakt worden – wat eigenlijk niet mag gebeuren – heeft men toch bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld voor het geval er in tussentijd toch een vergunning werd afgeleverd. De stadsdiensten hebben opdracht gekregen daar rekening mee te houden.”

Aangezien die borden vaak gehuurd worden kunnen de stickers verwijderd worden zonder het bord te beschadigen. “Maar het zal wel wat moeite kosten”, klinkt het. 

Ook de burgers kunnen onregelmatigheden melden. Via de website van de Stad Gent kan iedereen nagaan of een parkeerverbod in de buurt vergund is. Is dit niet het geval dan kan men contact opnemen met de Afdeling Innames Publieke Ruimte om dit te signaleren. Dit overzicht is wel beperkt tot vergunde parkeerverboden van meer dan vijf dagen. Tegen eind 2019 wil de Stad Gent evenwel alle parkeerverboden, ook de hele kort, op deze kaart zetten.

Verhuisfirma’s,container-, en bouwbedrijven moeten eveneens uit hun doppen kijken. Zij hebben vandaag vaak een jaartoelating waardoor ze in verschillende straten parkeerborden kunnen plaatsen zonder telkens een nieuwe vergunning aan te vragen. Maar deze bedrijven hebben wel een meldingsplicht en moeten zich aan een aantal regels houden (bv een telefoonnummer op het bord zetten). Gebeurt dat niet dan riskeren ook zij problemen.

Wie dus plant om te verhuizen vraagt maar beter zo snel mogelijk een vergunning aan. “En best tien dagen op voorhand. Noodprocedures worden enkel gestart in echte noodgevallen. ‘Vergeten’ of ‘ik wist het niet’ vallen daar niet onder”, klinkt het.

Bron: Het Laatste Nieuws

Parkeervergunning Stad Gent

Een parkeervergunning aanvragen is verplicht in de Stad Gent. De vergunning kan u bij de stad zelf aanvragen of gratis door ons in orde laten brengen. De parkeerborden worden niet verhuurd door de Stad Gent zelf. Deze moet u bij ons huren.

Wij plaatsen de meest voorkomende vragen voor u op een rij.

1.Wanneer moet ik een parkeervergunning aanvragen?

Een parkeervergunning vraagt u aan wanneer u een verhuis, event, verbouwing, levering etc. op de planning heeft staan en wanneer u enkele parkeerplaatsen wenst vrij te houden. De aanvraag voor een parkeervergunning moet minstens 10 werkdagen op voorhand ingediend worden. Wanneer u te laat bent, is het niet zeker dat u nog tijdig in het bezit bent van een geldige parkeervergunning.

2. Hoeveel parkeerplaatsen mag ik innemen?

U mag maximaal 25 meter van het openbaar domein innemen. Wanneer u twijfelt, kan u steeds advies vragen. Zo wordt er bijvoorbeeld minstens 13 meter aangeraden voor een container. Wanneer u 1 parkeerplaats wenst in te nemen dan kan het zijn dat u voldoende heeft met 10 meter. Twijfel je? Wij vragen gratis de parkeervergunning voor u aan. Zo bent u er zeker van dat u tijdig in het bezit bent van een vergunning.

3. Welk type parkeerborden moet ik huren?

Dat mag u niet zelf beslissen. Wanneer u de parkeervergunning ontvangt, zal u zien welk type parkeerborden de stad heeft doorgegeven. Voor een container wordt er meestal type E1 gegeven terwijl u type E9c nodig heeft voor het plaatsen van werfwagens.